Είστε εδώ

Εμπαιγμό καταγγέλλουν οι Δικηγόροι Γιαννιτσών

28/03/2020

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα 27-03-2020 και ώρα 19:00, μέσω τηλεδιάσκεψης, με μοναδικό θέμα συζήτησης την υπαναχώρηση της Κυβέρνησης από τις αρχικές εξαγγελίες της για ένταξη του κλάδου των δικηγόρων στους δικαιούχους της παροχής αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 800,00 ευρώ, στα πλαίσια της οικονομικής στήριξης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού, και την παροχή ως δήθεν αντιστάθμισμα, σύμφωνα με σημερινό κοινό δελτίου τύπου των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης, επιταγών κατάρτισης μέσω προγραμμάτων επιμόρφωσης (Voucher), αξίας 600,00 ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα εξής:

α. ότι οι δικηγόροι, δίχως να φέρουν την παραμικρή ευθύνη, οδηγήθηκαν από τις αποφάσεις της Κυβέρνησης υποχρεωτικά στην ουσιαστική αναστολή της άσκησης του επαγγέλματός τους, δηλαδή στην ΑΝΕΡΓΙΑ.
Συγκεκριμένα, αρχικά ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ (βλ. Δ1α/ΓΠ.οικ.17734/2020 ΚΥΑ, ΦΕΚ 833/Β/12.3.2020, όπως αντικαταστάθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18176/2020 ΚΥΑ, ΦΕΚ 864/Β/15.03.2020, και νεότερη Δ1α/Γ.Π.οικ.21159 ΚΥΑ, ΦΕΚ 1074/Β/27.03.2020) το μέτρο της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας, στη συνέχεια ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ (βλ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19738 ΚΥΑ, ΦΕΚ 936/Β/19.03.2020) το μέτρο της προσωρινής μερικής απαγόρευσης λειτουργίας των έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων, καθώς των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας, και τέλος ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ (βλ. Δ1α/Γ.Π οικ 20036 ΚΥΑ, ΦΕΚ 986/Β/22.03.2020) το μέτρο του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ενώ οι δημόσιες υπηρεσίες λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας και εξυπηρετούν μόνο έκτακτες περιπτώσεις.
Τα παραπάνω μέτρα ορθά επιβλήθηκαν για την προάσπιση της υγείας και την αποτροπή διάδοσης του ιού πολιτών και δικηγόρων, αλλά είχαν ως αποτέλεσμα την παύση λειτουργίας των Δικαστηρίων, των Υποθηκοφυλακείων, των Κτηματολογικών Γραφείων, την υπολειτουργία δημοσίων υπηρεσιών και την αδυναμία των πολιτών να προσέλθουν στα δικηγορικά γραφεία λόγω απαγορεύσεως της κυκλοφορίας. Είναι δε αυτονόητο και πασιφανές, ότι κανείς δικηγόρος δεν εργάζεται τούτη την στιγμή –και άγνωστο για πόσο ακόμη– ΟΧΙ ΑΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.

β. ότι η Κυβέρνηση τις προηγούμενες ημέρες, αναγνωρίζοντας την παραπάνω αναντίρρητη πραγματικότητα, ΔΕΣΜΕΥΘΗΚΕ ΡΗΤΑ, ακόμη και εγγράφως, με τις διατυπωμένες δηλώσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού και κορυφαίων Υπουργών και κυβερνητικών στελεχών, ότι οι δικηγόροι υπάγονται στις πληττόμενες από την πανδημία επαγγελματικές κατηγορίες και μάλιστα συμπεριελήφθησαν στην πρώτη λίστα που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών των κλάδων που πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού και εντάσσονται στα μέτρα στήριξης, μεταξύ των οποίων και η αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800,00 ευρώ, για το διάστημα 15/3 – 30/4.
γ. ότι παρά τα παραπάνω η Κυβέρνηση σήμερα σε πλήρη αντίθεση με όλες τις δημόσιες εξαγγελίες, εντελώς αναιτιολόγητα, ΥΠΑΝΑΧΩΡΕΙ εξαιρώντας τον κλάδο των δικηγόρων από τους επαγγελματίες - δικαιούχους της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800,00 ευρώ, και με σημερινό κοινό δελτίου τύπου των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης, ανακοίνωσε, ότι προχωρά στην στήριξη 166.000 επιστημόνων, προερχομένους και από τους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους : Δικηγόρων, Γιατρών (συμπεριλαμβανομένων οδοντιάτρων, ψυχιάτρων και λοιπού ιατρικού προσωπικού), Μηχανικών / αρχιτεκτόνων, Οικονομολόγων /Λογιστών, Εκπαιδευτικών και Ερευνητών, δια ενός ανοιχτού προγράμματος, ύψους 180 εκ., με επιταγή κατάρτισης (voucher), με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, ότι το πρόγραμμα θα αποσκοπεί στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ωφελουμένων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον αντίστοιχο κλάδο, ότι το εκπαιδευτικό επίδομα των ωφελουμένων θα είναι ύψους 600 ευρώ για έκαστο εξ αυτών και θα αφορά 100 ώρες τηλεκατάρτισης, ότι το εκπαιδευτικό επίδομα θα καταβληθεί, σε δύο δόσεις με την ολοκλήρωση έκαστης διδακτικής ενότητας, κλπ.

αποφάσισε ομόφωνα, ότι
Α. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΩΣ ΕΜΠΑΙΓΜΟ το προσφερόμενο δήθεν «επίδομα» των 600,00 ευρώ.
Το δίκαιο αίτημα του δικηγορικού σώματος να ενταχθεί στις πληττόμενες από την πανδημία επαγγελματικές κατηγορίες και να λάβει, μεταξύ άλλων μέτρων, και την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800,00 ευρώ, αποτελεί ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ όλων των δικηγόρων για την εξασφάλιση της επιβίωσής τους κατά την παρούσα κρίσιμη απ’ όλες τις απόψεις χρονική στιγμή. Η συντριπτική πλειοψηφία των δικηγόρων, που έχουν υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη από τα δέκα χρόνια της οικονομικής κρίσης, δεν έχουν την δυνατότητα αυτή την στιγμή δίχως να εργάζονται να εξασφαλίσουν τα αναγκαία μέσα διαβίωσης. Το αίτημα των δικηγόρων αφορά το ΣΗΜΕΡΑ και προσπαθεί να καλύψει τα έξοδα για την διατροφή και τους λογαριασμούς, που πρέπει να πληρωθούν ΤΩΡΑ.
Η Κυβέρνηση δυστυχώς, υποκύπτοντας σε πιέσεις άλλων κλάδων και στην στερεότυπη μαγική εικόνα του ευκατάστατου δικηγόρου, που πόρρω απέχει από την πραγματικότητα, ως λύση για την παραπάνω αγωνία των δικηγόρων υπόσχεται επιταγές κατάρτισης, τα χρήματα των οποίων θα καταβληθούν στους ωφελούμενους στο μακρινό μέλλον.
Η πρόδηλη ανάγκη για την άμεση αντιμετώπιση των βραχυπρόθεσμων δυσμενών οικονομικών συνεπειών, που προκαλεί η πανδημία, απαιτεί την λήψη άμεσων μέτρων, ήτοι την χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800,00 ευρώ, που θα προσφέρει ανάσα ρευστότητας στους συναδέλφους. Αποτελεί δηλαδή ζήτημα που ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ και ανάγεται στην ίδια την επιβίωση των δικηγόρων και των οικογενειών τους. Η επιδότηση της κατάρτισης των επιστημόνων, που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση, ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ. Για να αντιμετωπίσουμε όμως το αύριο και να το μετατρέψουμε σε ευκαιρία, όπως εξαιρετικά μας παροτρύνει η Κυβέρνηση, πρέπει πρώτα να ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΜΕ!!!
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ δε στην Κυβέρνηση τα χρήματα των επιταγών κατάρτισης (voucher), με τα οποία η Κυβέρνηση προτίθεται να μας «στηρίξει», να διατεθούν απευθείας, χωρίς κανενός είδους μεσάζοντα, στον ΕΟΔΥ, με σκοπό την ενίσχυση της κοινής προσπάθειας αντιμετώπισης της πανδημίας.

Β. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ με τον πλέον εμφατικό τρόπο την παραπάνω κυβερνητική παλινωδία και τον πρωτοφανή και σκληρό εμπαιγμό που υφίσταται το δικηγορικό σώμα. Η κυβερνητική υπαναχώρηση σε ήδη εξαγγελθείσες παροχές, δια στόματος μάλιστα του ιδίου του Πρωθυπουργού, δεν συνάδει με μια δημοκρατικά ευνομούμενη πολιτεία, στην οποία εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι κατοικούμε.
Η Κυβέρνηση γνωρίζει πολύ καλά, ότι το δικηγορικό σώμα υπήρξε πάντοτε εκ του θεσμικού του ρόλου συμπαραστάτης και αρωγός της Πολιτείας, της κοινωνίας και της Δημοκρατίας. Σε κρίσιμες δε χρονικές στιγμές οι δικηγόροι ανταποκρίθηκαν επάξια στον θεσμικό τους ρόλο ως συλλειτουργοί της δικαιοσύνης και συνέδραμαν την πολιτεία με κάθε δυνατό τρόπο.
Δεν αρμόζει λοιπόν στον Έλληνα δικηγόρο ο εμπαιγμός, το ψέμα, η συκοφάντηση, η επικοινωνιακή διαχείριση του προβλήματός του, η καταφανής προσβολή της αξιοπρέπειάς του. Ο Έλληνας δικηγόρος δεν είναι επαίτης!!! Έχει τιμή και αξιοπρέπεια, έχει συναίσθηση του καθήκοντος και δύναται να αντιληφθεί την κρισιμότητα της κατάστασης για όλους τους συμπολίτες του. Και ενώ αντιλαμβάνεται πλήρως τις δυσκολίες, που αντιμετωπίζει την παρούσα στιγμή η ελληνική κοινωνία, και πρώτος απ’ όλους τους επαγγελματικούς κλάδους στηρίζει την Κυβέρνηση στην αντιμετώπιση της πανδημίας, λαμβάνει ως απάντηση λοιδορίες, κατευθυνόμενα δημοσιεύματα, εμπάθεια και απίστευτα ψεύδη. Διότι πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστεί η ενορχηστρωμένη προσπάθεια της Κυβέρνησης να προβληθεί το προσφερόμενο πρόγραμμα κατάρτισης με επιδοτούμενες επιταγές αξίας 600,00 ευρώ ως επίδομα στήριξης; Πώς μπορεί αλλιώς να χαρακτηριστεί, η γενόμενη προσπάθεια της Κυβέρνησης, και μάλιστα με τον πλέον άκομψο και προσβλητικό τρόπο, να «βαφτίσει» την επιδότηση κατάρτισης ως προσπάθεια στήριξης των επιστημόνων λόγω της πανδημίας.
Πλην, όμως, η παλινωδία της κυβέρνησης είναι ψευδής, ατυχής και παραπλανητική, διότι άλλος είναι ο επιδιωκόμενος σκοπός της κατάρτισης και άλλος ο σκοπός της παροχής αποζημίωσης, προκειμένου να αμβλυνθούν οι βραχυπρόθεσμες έκτακτες συνέπειες της κρίσης και οι αδήριτες οικονομικές ανάγκες που έχει επιβάλλει η ζοφερή πραγματικότητα, την οποία βιώνουμε όλοι, με την αναστολή λειτουργίας κάθε πτυχής της οικονομικής ζωής.
Η προσβλητική συμπεριφορά της Κυβέρνησης απέναντί μας, η εξίσωσή μας με κλάδους που εξακολουθούν να εργάζονται, η σε βάρος μας μεροληπτική στάση, η δυσμενής και άνιση μεταχείριση του κλάδου μας, η πρωτοφανής προσπάθεια κατασυκοφάντησής μας, η προσφορά επιταγών κατάρτισης για το μέλλον, αντί βοήθειας και στήριξης τώρα που την έχουμε ανάγκη, μας βρίσκει ΑΝΤΙΘΕΤΟΥΣ, ΕΝΩΜΕΝΟΥΣ και ΜΑΧΗΤΙΚΟΥΣ. Η αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου, και ειδικά ανθρώπων περήφανων και ανεξάρτητων, όπως είναι ο Έλληνας δικηγόρος, δεν έχει αντίκρισμα!!! Και αυτό η Κυβέρνηση το ξέχασε.
Επιτέλους, ας αφυπνισθούν και ας επανέλθουν στην πραγματικότητα οι ιθύνοντες, οι οποίοι προσβάλλουν, με τη στάση και τα λεγόμενά τους, τη συντριπτική πλειοψηφία των δικηγόρων, επιδεικνύοντας παντελή άγνοια της πραγματικής κατάστασης που βιώνει το δικηγορικό σώμα.

Γ. Κατόπιν όλων αυτών ΖΗΤΟΥΜΕ
1. Την άμεση ένταξη όλων ανεξαιρέτως των δικηγόρων και των ασκούμενων δικηγόρων μεταξύ των κλάδων, που πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού, και εντάσσονται στα μέτρα στήριξης, μεταξύ των οποίων και η αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800,00 ευρώ, για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο και ομοίως με τα ίδια ποσά για όλους τους επόμενους μήνες υποχρεωτικής διακοπής της δραστηριότητας, σύμφωνα και με τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες.
2. Την υπαγωγή των δικηγόρων, ως πληττομένου κλάδου, στο καθεστώς μείωσης μισθώματος επαγγελματικής στέγης, και όλων των υπόλοιπων μέτρων στήριξης, που τυχόν ληφθούν από την Κυβέρνηση.
3. Την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής τέλους επιτηδεύματος.
4. Την κατάργηση προκαταβολής φόρου του προσεχούς έτους.
5. Την άμεση ενεργοποίηση και καταβολή του βοηθήματος ανεργίας από τον ειδικό λογαριασμό του ΟΑΕΔ Δικηγόρων, που έχει συγκροτηθεί με χρήματα των δικηγόρων από το 2011, καθώς και την ενημέρωση – λογοδοσία από τα αρμόδια όργανα για τη διαχείρισή του μέχρι σήμερα.
6. Την πλήρη απαλλαγή των Δικηγόρων από τις ασφαλιστικές εισφορές για τους μήνες που θα παραμείνουν κλειστά τα Δικαστήρια.
7. Την μετάθεση όλων των φορολογικών υποχρεώσεων των Δικηγόρων μετά το μήνα Οκτώβριο του τρέχοντος έτους.
8. Παράταση της προθεσμίας των 120 δόσεων (ν. 4611/2019) από 31.5.2019 και μέχρι τέλος του έτους και παροχή δυνατότητας ένταξης και των οφειλών του 2019.
9. Την άμεση καταβολή των οφειλομένων του Δημοσίου προς τους δικηγόρους, ιδίως τις οφειλές του ΤΑΧΔΙΚ από τη νομική βοήθεια, τις οφειλές των φορέων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα προς συνεργαζόμενους δικηγόρους και τις οφειλές από παροχές σε είδος και χρήμα του ΕΦΚΑ, παρελθόντων ετών.
10. Τον αυτεπάγγελτο (και άρα αδάπανο χωρίς έξοδα επιδόσεων) επαναπροσδιορισμό των πολιτικών υποθέσεων που ματαιώνονται κατά το διάστημα της αναστολής.
Τέλος, επιφυλασσόμαστε ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης να ζητήσουμε και περαιτέρω μέτρα στήριξης, ενώ για τα υπόλοιπα ζητήματα του κλάδου και της κοινωνίας θα επανέλθουμε με νεότερη απόφασή μας.

Το παρόν ψήφισμα να κοινοποιηθεί :
1. γραφείο κ. Πρωθυπουργού.
2. κ. Υπουργό Οικονομικών.
3. κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
4. κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
5. κ. Υπουργό Δικαιοσύνης.
6. κ.κ. Βουλευτές Νομού Πέλλας.
7. Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
8. Δικηγορικούς Συλλόγους Ελλάδος
9. ΜΜΕ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Χρήστος Τανάσκος

Η Γεν. Γραμματέας
Συμέλα Λαζαρίδου

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
CAPTCHA
Θέλουμε να προσδιορίσουμε ότι είστε πραγματικός χρήστης και να αποτρέψουμε μηχανικές αυτοματοποιημένες συνδέσεις.
Image CAPTCHA
Εισάγετε τους χαρακτήρες που φαίνονται στην εικόνα.

Κοινοποίηση