Είστε εδώ

Περιθώριο για την αξιοποίηση των σχολικών χώρων

13/01/2016

Με αφορμή παρερμηνείες και σε αρκετές περιπτώσεις εσφαλμένης εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά την παραχώρηση σχολικών χώρων, ο Βουλευτής Πέλλας Γιάννης Σηφάκης ζήτησε διευκρινήσεις από τη Διεύθυνση Σπουδών του Υπουργείο Παιδείας για το ισχύον νομικό πλαίσιο που αφορά τη δυνατότητα, τον τρόπο και την διαδικασία για την παραχώρηση σχολικών χώρων.

Έτσι σε συνάντηση που είχε στο Υπουργείο Παιδείας, ενημερώθηκε ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για την παραχώρηση σχολικών χώρων (Ν3852/2010, άρθρο 94 δε συνδυασμό με το άρθρο 75 του ΚΔΚ τομέας ε΄) στις αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, «η αρμοδιότητα διάθεσης διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη σχολική επιτροπή». Ακόμη διευκρινίστηκε ότι μετά το πέρας της σχολικής λειτουργίας και εφόσον δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδος, σε συνεργασία με την σχολική επιτροπή, ο Δήμος πλέον είναι δυνατόν να παραχωρεί σχολικούς χώρους σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου. Επίσης διευκρινίστηκε ότι μετά την ισχύ του Ν 3852/2010 δεν ισχύει πλέον για το συγκεκριμένο θέμα ο Νόμος 1566/1985 (άρθρο 41 παρ. 3) και οι σχετικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας Δ4/1171/19-12-1984, Δ4/804/16-12-1997 και Γ1/210/20-2-1998 και η αρμοδιότητα αυτή μεταφέρθηκε στους Δήμους. Για τα παραπάνω η υπηρεσία απέστειλε στον βουλευτή σχετικό έγγραφο.

Μετά από αυτές τις διευκρινήσεις ανοίγεται ένα μεγάλο περιθώριο για την αξιοποίηση των σχολικών χώρων και ειδικά των αύλειων χώρων από τους Δήμους, από φορείς και την τοπική κοινωνία.