Πολιτισμός

το Σάββατο 19 Οκτωβρίου, στο Πνευματικό Κέντρο

Τοπική Κοινωνία

στην οικία Τσάμη στο Βαρόσι, μέχρι την Παρασκευή

Τοπική Κοινωνία

αιτήσεις μέχρι και τη Δευτέρα 21-10-2019

Τοπική Κοινωνία

εξετάζεται η ένταξη ορεινών κοινοτήτων στην επόμενη κλιματική ζώνη

Τοπική Κοινωνία

θα δέχεται ευχές στο Μητροπολιτικό οίκημα